Flaira Ferro

Velmi všestranná Flaira Ferro vystudovala sociální komunikaci a díky uměleckému prostředí, kterým byla v dětství obklopena, svůj život zasvětila mnoha různým uměleckým oborům: zpěvu, skladatelství, poezii, tanci a klaunství. Flaira vyniká jako aktivní hlas nové generace brazilských umělců, kteří sdílejí pódium s renomovanými umělci, jako jsou např. Pitty, Karina Bhur, Cannibal a další. Její parketou je MPB a pop.

VSTUP ZDARMA

Video